CHD ELEKTROSERVIS
  >
  SPECIFIKACE
  VERZE
  INSTALACE
  DEMO
  DOKUMENTACE & SW PODPORA
  FAQ

SH2-M / SH09-M: Roland SH-2 / SH-09 MIDI Interface


> ^^^^^

Chcete-li objednat:

 

SPECIFIKACE ^^^^^

SH2/9-M interface umožňuje úplné začlenění Vašeho nástroje Roland SH-2 nebo SH-09 do MIDI systému. S jeho pomocí lze prostřednictvím MIDI povelů ovládat obvody nástroje. Původní funkce nástroje zůstávají nedotčeny a lze jej tedy stále používat úplně stejným způsobem jako před Instalací interface.

Možnosti interface:

 • Klaviatura nástroje je ovládána MIDI povely Note On/Off včetně Velocity (pro řízení VCF a VCA).
 • Poloha klaviarury nástroje může být transponována v celém rozsahu MIDI not 0~127.
 • Je přidán další LFO pro řízení VCO nástroje.
 • Interface rozeznává MIDI povel Chnl Aftertouch (pro řízení VCO, VCF a VCA).
 • Možnost přímého řízení VCF a VCA pomocí MIDI CC.
 • BENDER nástroje může být řízen pomocí MIDI povelu Pitch Bend.
 • Možnost řízení pomocí MIDI System Exclusive komunikace (změny presetů, změny parametrů a jejich ukládání do paměti atd.).
 • Nastavení libovolného přijímacího MIDI kanálu.
 • Uživatelsky nastavitelná optická indikace stavu interface.
 • 24+1 uživatelských paměťových bank nastavení parametrů interface.
 • Interface má výstup MIDI dat s funkcí "Thru".
 • Na produkt je poskytována záruka po dobu třiceti měsíců - více informací

Uživatelsky programovatelné globální systémové parametry:

 • MIDI Channel (1 až 16)
 • ENV Break Pulse Duration (1 až 30 ms)

Uživatelsky programovatelné parametry presetů (všechny parametry nastavitelné pomocí MIDI CC, možnost uložení do 24 paměťových bank):

 • VCO Pitch - Key Shift / Transpose (0 až +79 půltónů)
 • VCO Pitch - Aftertouch Bend (0 až +-4 půltóny)
 • VCO Mod - Wave (Square / Triangle / Saw-Fall / Saw-Rise)
 • VCO Mod - Polarity (Center-1 / Center-2 / Up / Down)
 • VCO Mod - Rate (0,1 až 10 Hz)
 • VCO Mod - Modulation Wheel Amount (0 až +-4 půltóny)
 • VCO Mod - Aftertouch Amount (0 až +-4 půltóny)
 • VCO Mod - Retrig (Off / On / Legato)
 • VCF Cutoff - Frequency (0 až 100%)
 • VCF Cutoff - Keyfollow (0 až +-25%)
 • VCF Cutoff - Velocity Amount (0 až 50%)
 • VCF Cutoff - Aftertouch Amount (0 až 25%)
 • VCA Level - Keyfollow (0 až +-25%)
 • VCA Level - Velocity Amount (0 až 50%)
 • VCA Level - Aftertouch Amount (0 až 25%)
 • VCA Level - Volume Mode (Off / CC7 / CC11 / CC7+CC11)
 • CONTROL - Bender Mode (MIDI / Instrument)
 • CONTROL - Indicator Mode (Off / Gate / MIDI Msg / Mod Rate)

Rozeznává standardní MIDI povely:

 • "Note On/Off" (včetně Velocity)
 • "Channel Aftertouch"
 • "Program Change"
 • "Pitch Wheel"
 • "Control Changes" (Volume, Expression, Hold, Legato, ASO, RAC, ANO a další)
 • "System Reset"

Blokové schéma:

 

VERZE ^^^^^

Verze MIDI interface SH2/9-M pro nástroje Roland SH-2 a SH-09 se od sebe mírně odlišují.
V objednávce interface je proto nutné upřesnit, pro který nástroj (SH-2 nebo SH-09) je interface požadován.

Štítky s označením modelu nástroje:

 

INSTALACE ^^^^^

Montáž všech součástí interface do nástroje Roland SH-2 resp. SH-09 je velmi jednoduchá a při dodržení pokynů uvedených v montážním návodu ji lze zvládnout bez jakýchkoliv problémů.

Kit SH2/9-M Interface obsahuje tyto díly:

 1. Deska MIDI interface včetně samolepicích nožiček
 2. 2x MIDI konektor s propojovacím kabelem
 3. 4-žilový kabel s vypínačem a indikační LED
 4. Propojovací 4-žilový kabel s konektorem
 5. Propojovací 10-žilový kabel s konektorem a indikační LED
 6. Spojovací materiál (šrouby, matice, podložky atd.)
 7. CD-ROM s instalačním a uživatelským manuálem v PDF formátu a s podpůrným softwarem

Instalace interface do nástroje SH-2:

Instalace interface do nástroje SH-09:

 

DEMO ^^^^^

Ukázky využití funkcí interface (MP3):

Echo Bass MP3 382 kB Využití interního LFO interface pro napodobení efektu echa (řízení VCO a VCF nástroje)
Dynamic Bass MP3 257 kB Využití Velocity a Chnl Aftertouch pro ovlivňování dynamiky (řízení VCF a VCA nástroje)

 

DOKUMENTACE & SW PODPORA ^^^^^

Instalační manuál (EN) PDF 4021 kB    
Uživatelský manuál (EN) PDF 571 kB    
Popis System Exclusive komunikace (EN) PDF 233 kB    
SysEx Messages generátor ZIP 52 kB - Software pro programování zařízení
Použití generátoru SysEx Messages (EN) PDF 394 kB    

 

FAQ ^^^^^

Problém: Řešení:
Po nainstalování interface vůbec nepřijímá MIDI data, ale indikační LED svítí. Sejmuli jste po provedení nastavovacích procedur z desky interface jumper? Jestliže ne, interface zůstává v testovacím módu a na MIDI povely nereaguje!

 

^^^^^

| > | SPECIFIKACE | VERZE | INSTALACE | DEMO | DOKUMENTACE & SW PODPORA | FAQ |

| Aktuality | Produkty | Ceník | Objednávky | Podpora | Archiv | Kontakty | English |
Last update: 13.10.2019, Copyright © 1996-2019 CHD Elektroservis