CHD ELEKTROSERVIS
  SPECIFIKACE
  INSTALACE
  DOKUMENTACE & PODPORA

JU6-KBD : Roland Juno-6 / Juno-60 MIDI Interface


SPECIFIKACE ^^^^^

JU6-KBD MIDI interface je zařízení, které umožňuje začlenění nástroje Roland Juno-6 / Juno-60 do MIDI sestav. Interface ovládá klaviaturu a arpeggiator nástroje.

Možnosti interface:

  • Klaviatura nástroje je ovládána současně manuálně a MIDI povely Note On/Off.
  • Poloha klaviarury nástroje může být transponována v celém rozsahu MIDI not 0~127.
  • Uživatelsky lze volit čtyři varianty priority kláves: Last / Higher / Lower / None.
  • Nástroj lze přelaďovat povelem Pitch Wheel (v půltónových krocích), rozsah přeladění může být od nuly až do ±24 půltónů.
  • MIDI kanál pro komunikaci s host systémem je uživatelsky programovatelný, alternativně lze volit i mód OMNI.
  • Arpeggiator nástroje může být synchronizován čtyřmi zdroji tempa.
  • 20 uživatelských paměťových bank nastavení parametrů interface.
  • Všechny původní funkce nástroje zůstávají nedotčeny a lze jej tedy stále používat úplně stejným způsobem jako před úpravou.
  • Snadná instalace interface do nástroje
  • Na produkt je poskytována záruka po dobu třiceti měsíců - více informací

Uživatelsky programovatelné parametry (parametry nastavitelné pomocí MIDI CC a SysEx Msg, lze uložit do paměti):

  • MIDI Channel (1 až 16 / OMNI)
  • Arpg CC Nr. (0 až 118)
  • Key Shift (+0 až +67 půltónů)
  • Key Priority (Last / Higher / Lower / None)
  • Pitch Bend (Wheel) Range (+-0 až +-24 půltónů)
  • Arpg Clock Mode (Internal / Fix / MIDI / Controller)
  • Arpg Clock Rate (1~50 Hz nebo 1~128 MIDI tiků)

MIDI implementace - data jsou pouze přijímána:

  • Note On / Off (0~127)
  • CC 16 - nastavení parametru Key Shift (0~127)
  • CC 17 - nastavení parametru Key Priority (0~127)
  • CC 18 - nastavení parametru Pitch Wheel Range (0~127)
  • CC 19 - nastavení parametru Arpg Clock Mode (0~127)
  • CC 20 - nastavení parametru Arpg Clock Rate (0~127)
  • CC 64 - Hold
  • CC 120 - ASO
  • CC 121 - RAC
  • CC 123 - ANO
  • Program Change (0~19)
  • Pitch Wheel (0~16383)
  • System Clock
  • "System Reset"
  • System Exclusive - nastavení všech parametrů a volba MIDI kanálu (1~16 / OMNI)

Blokové schéma:

 

INSTALACE ^^^^^

Montáž všech součástí interface do nástroje je velmi jednoduchá a při dodržení pokynů uvedených v montážním návodu ji lze zvládnout bez jakýchkoliv problémů.

Zapojení:

Kit JU6-KBD MIDI interface obsahuje tyto díly:

  1. Deska MIDI interface
  2. Propojovací kabelový svazek s MIDI konektorem
  3. Spojovací materiál (šrouby, matice a podložky...)
  4. CD-ROM s instalačním a uživatelským manuálem v PDF formátu a s podpůrným softwarem

Instalace interface:

 

DOKUMENTACE & PODPORA ^^^^^

Instalační manuál PDF 3302 kB    
Instalace do Juno-60 PDF 194 kB    
Uživatelský manuál PDF 528 kB    
Popis MIDI System Exclusive komunikace PDF 267 kB    
SysEx Messages generátor (SW) ZIP 24 kB - Software pro programování zařízení
Použití generátoru SysEx Messages PDF 469 kB    

 

^^^^^

| SPECIFIKACE | INSTALACE | DOKUMENTACE & PODPORA |

| Aktuality | Produkty | Ceník | Objednávky | Manuály | Podpora | Kontakty | English |
Last update: 26.06.2017, Copyright © 1996-2017 CHD Elektroservis