CHD ELEKTROSERVIS
  >
  SPECIFIKACE
  INSTALACE
  DOKUMENTACE & PODPORA

VS-MIDI: Vermona Synthesiter MIDI Interface


> ^^^^^

Chcete-li objednat:

 

SPECIFIKACE ^^^^^

VS-MIDI je zařízení, které umožňuje úplné začlenění Vašeho mástroje Vermona Synthesizer. S jeho pomocí máte možnost ovládat VCO, VCF, VCA a EG nástroje prostřednictvím MIDI povelů. Navíc všechny původní funkce nástroje zůstávají nedotčeny a lze jej tedy stále používat úplně stejným způsobem jako před úpravou.

Možnosti interface:

 • Klaviatura nástroje je ovládána MIDI povely Note On/Off včetně Velocity (pro řízení VCF a VCA).
 • Poloha klaviarury nástroje může být transponována v celém rozsahu MIDI not 0~127.
 • Nástroj lze přelaďovat povelem Pitch Bend, rozsah přeladění může být od nuly až do +-12 půltónů.
 • Interface rozeznává MIDI povel Chnl Aftertouch (pro řízení VCF a VCA).
 • Možnost přímého řízení VCF a VCA pomocí MIDI CC.
 • Možnost MIDI synchronizace funkce "EG Retrigger".
 • Možnost řízení pomocí MIDI CC nebo System Exclusive komunikace (změny presetů, změny parametrů a jejich ukládání do paměti atd.).
 • Nastavení libovolného přijímacího MIDI kanálu.
 • Optická indikace stavu interface je uživatelsky nastavitelná.
 • 32 uživatelských paměťových bank nastavení parametrů interface.
 • Interface má výstup MIDI dat s funkcí "Thru".
 • Na produkt je poskytována záruka po dobu třiceti měsíců - více informací

Uživatelsky programovatelné globální systémové parametry:

 • MIDI Channel (1 až 16)
 • VCF Controller Nr. (0~119)
 • VCA Controller Nr. (0~119)
 • EG Break Pulse Duration
 • VCO DAC Calibration

Uživatelsky programovatelné parametry presetů (všechny parametry nastavitelné pomocí MIDI CC, možnost uložení do paměťových bank):

 • VCO Key Shift (0 až +84 půltónů)
 • VCO Pitch Bend Range (+-0 až +-12 půltónů)
 • VCF Mode (EG / Gate / Controller)
 • VCF Key Follow (+-100%)
 • VCF Velocity Amount (0 až 100%)
 • VCF Channel Aftertouch Amount (0 až 100%)
 • VCA Mode (EG / Gate / Controller)
 • VCA Key Follow (+-100%)
 • VCA Velocity Amount (0 až 100%)
 • VCA Channel Aftertouch Amount (0 až 100%)
 • EG Retrigger Mode (Off / Fix / MIDI)
 • EG Retrigger Rate (0,4~20 Hz nebo dle MIDI tempa)
 • LED Indicator Mode (Off / MIDI / Gate / Retrigger)

Rozeznává standardní MIDI povely:

 • "Note On/Off" (včetně Velocity)
 • "Channel Aftertouch"
 • "Control Changes" (Hold, Legato, All Sound Off, Reset All Controllers, All Notes Off a další)
 • "Program Change"
 • "Pitch Wheel"
 • "MIDI Clock"
 • "System Reset"

 

Blokové schéma:

 

INSTALACE ^^^^^

Montáž všech součástí interface do nástroje Vermona Synthesizer je velmi jednoduchá a při dodržení pokynů uvedených v montážním návodu ji lze zvládnout bez jakýchkoliv problémů.

Kit VS-MIDI Interface obsahuje tyto díly:

 1. Deska MIDI interface včetně samolepicích nožiček
 2. Propojovací 7-žilový kabel s konektorem
 3. Propojovací 5-žilový kabel s konektorem a indikační LED
 4. 2x MIDI konektor s propojovacím kabelem
 5. Spojovací materiál (šrouby, matice a podložky)
 6. CD-ROM s instalačním a uživatelským manuálem v PDF formátu a s podpůrným softwarem

Instalace interface:

 

DOKUMENTACE & PODPORA ^^^^^

Instalační manuál PDF 2807 kB    
Uživatelský manuál PDF 567 kB    
Popis System Exclusive komunikace PDF 276 kB    
SysEx Messages generátor (SW) ZIP 10 kB - Software pro programování zařízení
Použití generátoru SysEx Messages PDF 330 kB    

 

^^^^^

| > | SPECIFIKACE | INSTALACE | DOKUMENTACE & PODPORA |

| Aktuality | Produkty | Ceník | Objednávky | Podpora | Archiv | Kontakty | English |
Last update: 13.10.2019, Copyright © 1996-2019 CHD Elektroservis