CHD ELEKTROSERVIS
  >
  SPECIFIKACE
  FUNKCE
  VZORKY
  DOKUMENTACE & PODPORA

MDCB-2v2 : MIDI / Juno-60 Interface (externí)


> ^^^^^

Chcete-li objednat:

 

SPECIFIKACE ^^^^^

MDCB-2 ver. 2 je zařízení, které umožňuje úplné začlenění Vašeho nástroje Roland Juno-60 do MIDI systému. S jeho pomocí máte možnost nejen ovládat dálkově klaviaturu nástroje, ale také jeho VCF a arpeggiator. Prostřednictvím MIDI povelů jsou rovněž dostupné funkce Hold a Patch Shift. MDCB-2 ver. 2 dále rozšiřuje možnosti DCO nástroje o mód CHORD jiným způsobem nedostupný. Tím se z Vašeho nástroje stává plnohodnotný zvukový MIDI expander.

 1. Vstup MIDI sběrnice
 2. Výstup MIDI sběrnice
 3. Přepínač volby parametrů
 4. Indikace aktivity MIDI sběrnice
 5. Indikace zapnutého stavu
 6. Resetovací tlačítko
 7. Konektor externího napáječe
 8. Výstup CV pro VCF Juno-60
 9. Výstup pro HOLD Juno-60
 10. Výstup pro PATCH SHIFT Juno-60
 11. Výstup pro ARPG Juno-60
 12. Vstup / výstup DCB rozhraní

Možnosti MDCB-2:

 • Nastavení libovolného přijímacího i vysílacího MIDI kanálu, pro příjem lze zvolit režim "Multichannel".
 • S MIDI povely "Note On/Off" pracuje obousměrně - převádí MIDI povely na DCB data a současně vysílá do MIDI výstupu data přijatá z DCB.
 • Optická indikace zapnutého stavu, editace a volitelně i aktivity MIDI sběrnic svítivými diodami.
 • Rozsáhlý systém System Exclusive (změny presetů, změny parametrů a jejich ukládání do paměti, zjišťování aktuálního stavu zařízení atd.).
 • Interní LFO s 90 volitelnými průběhy.
 • Možnost MIDI synchronizace LFO i arpeggiatoru.

Uživatelsky programovatelné globální systémové parametry (všechny parametry nastavitelné pomocí MIDI Control Changes):

 • MIDI Msg Indicator (None / In / Out / Both)
 • MIDI Clock Indicator (Off / On)
 • Rx Multi-Channel (Off / On)
 • MIDI Out Mode (Off / Thru / DCB-Tx)
 • Auto-reset (Off / On)
 • Pgm Change Mode (None / Patch Shift / Preset Change / Both)
 • Tx Channel Shift (+0 až +15)
 • VCF Direct Controller Select (0~127)
 • Arpegggio Direct Controller Select (0~127)
 • Arpeggio Clock Pulse Duration
 • Patch Shift Pulse Duration

Uživatelsky programovatelné parametry presetů (všechny parametry nastavitelné pomocí MIDI Control Changes, možnost uložení až 64 presetů do paměti):

 • DCO Key Shift (-36 až +24 půltónů)
 • DCO Mode (Poly / Chord)
 • DCO Chord Edit (1 až 6 not v rozsahu +-12 půltónů)
 • LFO Sync (Free / MIDI Clk)
 • LFO Vaweform (64x Wave, 26x Groove)
 • LFO Rate (0,2~10 Hz nebo 1~64 dvaatřicetinových not dle Sync)
 • LFO Delay (0~12,5 sec nebo 0~64 dvaatřicetinových not dle Sync)
 • LFO Retrigger (Off / On)
 • VCF Control Mode (Normal / Controller / Pitch Wheel)
 • VCF Pitch Wheel Range (0~100%)
 • VCF Cutoff (0~100%)
 • VCF LFO Amount (0~100%)
 • VCF MOD Amount (0~100%)
 • VCF Velocity Polarity (Last Positive / Last Negative / Average Positive / Average Negative)
 • VCF Velocity Amount (0~100%)
 • VCF Key+Chnl Aftertouch Polarity (Last Positive / Last Negative / Average Positive / Average Negative)
 • VCF Key Aftertouch Amount (0~100%)
 • VCF Channel Aftertouch Amount (0~100%)
 • ARPG Sync (Free / MIDI Clock / Controller)
 • ARPG Rate (0,4~20 Hz nebo 1~64 dvaatřicetinových not dle Sync)
 • ARPG Key Chase (Off / On)

Rozeznává standardní MIDI povely:

 • "Note On/Off" (včetně Velocity)
 • "Key Aftertouch"
 • "Channel Aftertouch"
 • "Program Change"
 • "Pitch Wheel"
 • "Control Changes" (Modulation, Hold, All Sound Off, Reset All Controllers, All Notes Off a další)
 • "MIDI Clock"
 • "System Reset"

Součástí dodávky je speciální DCB kabel a CD ROM s kompetní dokumentací a podpůrným softwarem.
Napájení z externího síťového adaptéru (12 VDC / min. 250 mA) - není součástí dodávky.
Rozměry - 140 mm (šířka) x 35 mm (výška) x 105 mm (hloubka).
Na produkt je poskytována záruka po dobu třiceti měsíců - více informací

Zapojení MDCB-2:

 

FUNKCE ^^^^^

Signál z MIDI sběrnice přicházející na vstup MIDI-IN [7] je galvanicky oddělen optočlenem a přiveden do CPU. Tam jsou vybírána data určená pro MDCB-2, ta jsou poté konvertována v závislosti na nastavení parametrů a výsledná data jsou následnými obvody převáděna na signály pro ovládání nástroje Juno-60:

 • z povelů "Note On / Off - Note No." jsou vytvářena data pro rozhraní DCB na Juno-60
 • z povelů "Note On - Velocity", "Key Aftertouch", "Channel Aftertouch", "Control Changes - No. 1" jsou vytvářena data pro DA převodník, který generuje řídící napětí (CV) pro vstup VCF CONTROL na Juno-60
 • z povelu "Control Changes - No. 64" je generován hradlovací signál pro vstup PEDAL HOLD na Juno-60
 • z povelů "Program Change" jsou generovány spouštěcí impulsy pro vstup PATCH SHIFT na Juno-60
 • z povelů "MIDI Clock" jsou odvozovány spouštěcí impulsy pro vstup ARPEGGO CLOCK IN na Juno-60
V opačném směru komunikace jsou data ze vstupních linek konektoru DCB IN/OUT [9] zpracována pomocí CPU a v MIDI formátu pak v závislosti na nastavení parametrů posílána do výstupu MIDI-OUT [8]. Výstup MIDI-OUT [8] je současně využíván pro SysEx komunikaci MDCB-2 s nadřízeným systémem.

Blokové schéma

 

VZORKY ^^^^^

Následující soubory obsahují vzorky "Groove" průběhů interního LFO. Pro všechny vzorky je použit sinusový signál DCO.

Vzorek Soubor Tvar
Groove 1: MP3 200 kB
Groove 2: MP3 200 kB
Groove 3: MP3 200 kB
Groove 4: MP3 200 kB
Groove 5: MP3 200 kB
Groove 6: MP3 200 kB
Groove 7: MP3 200 kB
Groove 8: MP3 200 kB
Groove 9: MP3 200 kB
Groove 10: MP3 200 kB
Groove 11: MP3 200 kB
Groove 12: MP3 200 kB
Groove 13: MP3 200 kB
Groove 14: MP3 206 kB
Groove 15: MP3 206 kB
Groove 16: MP3 206 kB
Groove 17: MP3 206 kB
Groove 18: MP3 206 kB
Groove 19: MP3 206 kB
Groove 20: MP3 206 kB
Groove 21: MP3 206 kB
Groove 22: MP3 206 kB
Groove 23: MP3 270 kB
Groove 24: MP3 270 kB
Groove 25: MP3 270 kB
Groove 26: MP3 270 kB

 

DOKUMENTACE & PODPORA ^^^^^

Návod k instalaci a obsluze zařízení PDF 779 kB    
MIDI System Exclusive komunikace PDF 335 kB    
SysEx Messages generátor (SW) ZIP 20 kB - Software pro programování zařízení
Použití generátoru SysEx Messages PDF 472 kB    
Programovací soubory (SW) ZIP 1 kB - MIDI soubory ve formátu SMF0 pro snadné programování zařízení
Použití programovacích souborů PDF 108 kB    
Cakewalk / Sonar Studioware Panel (SW) ZIP 49 kB - Virtuální ovládací panel pro uživatele softwaru Cakewalk / Sonar
Použití Studioware panelu PDF 541 kB    
Digital Communication Bus (DCB) firmy Roland PDF 436 kB - Aplikační poznámky
Připojení více syntezátorů Juno-60 k převodníku MDCB-2 PDF 181 kB - Aplikační poznámky

 

^^^^^

| > | SPECIFIKACE | FUNKCE | VZORKY | DOKUMENTACE & PODPORA |

| Aktuality | Produkty | Ceník | Objednávky | Podpora | Archiv | Kontakty | English |
Last update: 13.10.2019, Copyright © 1996-2019 CHD Elektroservis