CHD ELEKTROSERVIS
  >
  SPECIFIKACE
  VERZE
  INSTALACE
  DOKUMENTACE & PODPORA
  FAQ & ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

MP-KBD: Korg Mono / Poly MIDI Interface


> ^^^^^

Chcete-li objednat:

 

SPECIFIKACE ^^^^^

MP-KBD MIDI Interface je zařízení, které umožňuje úplné začlenění Vašeho nástroje Korg Mono / Poly do MIDI systému. S jeho pomocí máte možnost nejen ovládat dálkově klaviaturu nástroje, ale prostřednictvím MIDI hodin lze též synchronizovat rychlost arpeggiatoru nástroje s tempem přehrávané skladby. Tím se z Vašeho nástroje stává plnohodnotný zvukový MIDI modul.

Možnosti interface:

 • Klaviatura nástroje je ovládána současně manuálně a MIDI povely Note On/Off.
 • Poloha klaviarury nástroje může být transponována v celém rozsahu MIDI not 0~127.
 • Uživatelsky lze volit čtyři varianty priority kláves: Last / Higher / Lower / None.
 • Nástroj lze přelaďovat povelem Pitch Wheel (v půltónových krocích), rozsah přeladění může být od nuly až do ±24 půltónů.
 • MIDI kanál pro komunikaci s host systémem je uživatelsky programovatelný, alternativně lze volit i mód OMNI.
 • Arpeggiator nástroje může být synchronizován původním generátorem tempa nástroje nebo externě MIDI hodinami.
 • Defaultní hodnoty všech parametrů jsou uživatelsky programovatelné - mohou být uloženy do interní paměti interface.
 • Všechny původní funkce nástroje zůstávají nedotčeny a lze jej tedy stále používat úplně stejným způsobem jako před úpravou.
 • Snadná instalace interface do nástroje
 • Na produkt je poskytována záruka po dobu třiceti měsíců - více informací

Uživatelsky programovatelné parametry (parametry nastavitelné pomocí MIDI CC a SysEx Msg, lze uložit do paměti):

 • MIDI Channel (1 až 16 / OMNI)
 • Key Shift (+0 až +67 půltónů)
 • Key Priority (Last / Higher / Lower / None)
 • Pitch Bend (Wheel) Range (+-0 až +-24 půltónů)
 • Arpg Clock Rate (interní nebo 1~128 MIDI tiků)

MIDI implementace - data jsou pouze přijímána:

 • Note On / Off (0~127)
 • CC 16 - nastavení parametru Key Shift (0~127)
 • CC 17 - nastavení parametru Key Priority (0~127)
 • CC 18 - nastavení parametru Pitch Wheel Range (0~127)
 • CC 19 - nastavení parametru Arpg Clock Rate (0~127)
 • CC 64 - Hold
 • CC 120 - ASO
 • CC 121 - RAC
 • CC 123 - ANO
 • Pitch Wheel (0~16383)
 • System Clock
 • System Exclusive - nastavení všech parametrů a volba MIDI kanálu (1~16 / OMNI)

Blokové schéma

 

VERZE ^^^^^

K dispozici dvě verze MIDI interface MP-KBD a to z důvodu některých odlišností nástrojů Mono / Poly, ke kterým došlo v průběhu jejich produkce firmou Korg.
Rozdíl je v typu konektorů použitých na desce KLM-356 uvnitř nástroje.
Před objednáním interface je třeba zjistit, která verze desky KLM-356 je v nástroji instalována.

1) Vyšroubujte tři šrouby ze dna krytu nástroje a čtyři šrouby na horní ploše panelu:

   

2) Opatrně nadzdvihněte přední stranu panelu krytu a odklopte jej dozadu:

3) Konektor klaviatury je umístěn vlevo na desce KLM-356. Zkontrolujte, o kterou verzi konektoru se jedná:

   

V objednávce pak specifikujte požadovanou verzi "A" nebo "B" interface (podle verze desky KLM-356 ve Vašem nástroji).

 

 

 

INSTALACE ^^^^^

Montáž interface do nástroje Mono / Poly je velmi jednoduchá. Při dodržení pokynů uvedených v montážním návodu lze instalaci interface zvládnout bez jakýchkoliv problémů.

Zapojení:

Kit MIDI interface obsahuje tyto součásti:

 1. Desku MIDI Interface
 2. Svazek propojovacích vodičů s konektory (včetně spojovacího materiálu)
 3. CD-ROM s uživatelským a instalačním manuálem a podpůrným softwarem

Instalace interface:

 

DOKUMENTACE & PODPORA ^^^^^

Instalační manuál PDF 1969 kB    
Uživatelský manuál PDF 448 kB    
SysEx Messages generátor (SW) ZIP 9 kB - Software pro programování zařízení
Použití generátoru SysEx Messages PDF 138 kB    
Programovací soubory (SW) ZIP 8 kB - MIDI soubory ve formátu SMF0 pro snadné programování zařízení
Použití programovacích souborů PDF 86 kB    
Cakewalk / Sonar Studioware Panel (SW) ZIP 21 kB - Virtuální ovládací panel pro uživatele softwaru Cakewalk / Sonar
Použití Studioware panelu PDF 185 kB    

 

FAQ & ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ^^^^^

Problém: Řešení:
Na desce KLM-356 nástroje nejsou drátové propojky J50 a J71. Kam v tomto případě připojit červený a modrý kabel interface?

Na některých deskách KLM-356 jsou drátové propojky nahrazeny součástkami, které vypadají jako resistory (jsou označeny jedním černým proužkem). Tyto "resistory" mají nulový odpor a jejich funkce je stejná jako u drátových propojek. nezáleží na tom, na který z vývodů této součástky je připojen kabel interface, protože na obou vývodech je stejný potenciál.

   

 

^^^^^

| > | SPECIFIKACE | VERZE | INSTALACE | DOKUMENTACE & PODPORA | FAQ & ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ |

| Aktuality | Produkty | Ceník | Objednávky | Podpora | Archiv | Kontakty | English |
Last update: 13.10.2019, Copyright © 1996-2019 CHD Elektroservis