CHD ELEKTROSERVIS
  MIDI KITY - PŘEHLED
  SPECIÁLNÍ MIDI PŘEVODNÍKY, INTERFACE, KITY
  UNIVERZÁLNÍ MIDI PŘEVODNÍKY
  ZPRACOVÁNÍ MIDI DAT
  OSTATNÍ PRODUKTY

Produkty


MIDI KITY - PŘEHLED ^^^^^

Special retrofits and interfaces for vintage instruments - overview
Instrument Interface Control functions for instrument's circuits Own
Memory
MIDI
Thru
Manufacturer Name Kbd/VCO Bender VCF VCA Clock Other

EMU: Drumulator   EDRM-M O 1) - - - O - O 3) -

Korg: 700S   K770-KBD O O - - O O O 3) O

770   K770-KBD O O - - O O O 3) O

900PS   K770-KBD O O - - O O O 3) O

M500   KM500-KBD O O - - O O O 3) O

Mono / Poly   MP-KBD(A) O O 2) - - O - O 3) -

  MP-KBD(B) O O 2) - - O - O 3) -

Poly-61   P61-KBD O O 2) - - - - O 3) -

Polysix   P6-KBD O O 2) - - O - - -

Trident (Mk I, Mk II)   TR2-KBD O O 2) - - - - O 3) -

Roland: CR-68   CRX8-M O 1) - - O O - O 3) O

CR-78   CRX8-M O 1) - - O O - O 3) O

  CR78-PGM - - - - O O - -

Juno-6   JU6-KBD O O 2) - - O - O 3) -

Juno-60   MDCB-2v2 O - O - O O O 3) O

  JU6-KBD O O 2) - - O - O 3) -

Jupiter-4   JP4-KBD O O 2) - - O - O 3) -

RS-505   RS505-KBD O O - - - O O 3) O

SH-2   SH2-M O O O O - O O 3) O

SH-09   SH09-M O O O O - O O 3) O

SH-101   SH101-M O O O O O O O 3) O

TR-808   TR808-M O 1) - - - O O O 3) -

VP-330   VP330-KBD O O - - - O O 3) O

Vermona: Vermona Synthesizer   VS-MIDI O O O O O O O 3) O

Poznámky: 1) Spouštění individuálních generátorů bicích nástrojů
2) Půltónové kroky
3) Pouze pro vlastní parametry interface

 

SPECIÁLNÍ MIDI PŘEVODNÍKY, INTERFACE, KITY ^^^^^

MDCB-2v2 : MIDI / Juno-60 Interface (externí) [Model 8-422, ver. 2.1]

Obousměrná komunikace s analogovým syntezátorem Roland Juno-60 prostřednictvím MIDI komunikace. Řídí DCO, VCF, Arpeggiator a další obvody Juno-60, obsahuje interní LFO. Možnost synchronizace LFO a arpeggiatoru MIDI hodinami. Rozeznává mnoho MIDI povelů a kontrolerů. Všechny parametry jsou plně uživatelsky programovatelné. Speciální DCB kabel je součástí dodávky.


JU6-KBD: Roland Juno-6 / Juno-60 MIDI Interface [Model 8-429, ver. 1.0]

JU6-KBD MIDI interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje Roland Juno-6 nebo Juno-60 do MIDI systému. Interface řídí klaviaturu a arpeggiator nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat stejným způsobem jako před instalací interface. Instalace interface je velmi snadná.


K770-KBD, KM500-KBD: Korg 770, 700S, 900PS, M500 MIDI Interface [Model 8-430(M), ver. 1.0]

K770-KBD is for Korg 770 / 700S / 900PS synthesizers and KM500-KBD is for Korg M500 synthesizer. The interface controls instrument's VCOs and GATE circuits. The arpeggiator with expanded features is embedded. All original features of Korg instrument are not changed - the instrument can be still used the same way as before the interface installation.


P6-KBD: Korg Polysix MIDI Interface [Model 8-431, ver. 1.1]

P6-KBD MIDI Interface umožňuje úplné začlenění nástroje Korg Polysix do MIDI systému. S jeho pomocí lze ovládat dálkově klaviaturu nástroje a synchronizovat rychlost arpeggiatoru nástroje s tempem přehrávané skladby. Tím se z nástroje Polysix stává plnohodnotný zvukový MIDI modul.


JP4-KBD: Roland Jupiter-4 MIDI Interface [Model 8-432, ver. 2.0]

JP4-KBD MIDI Interface umožňuje úplné začlenění nástroje Roland Jupiter-4 do MIDI systému. S jeho pomocí lze ovládat dálkově klaviaturu nástroje a synchronizovat rychlost arpeggiatoru nástroje s tempem přehrávané skladby. Tím se z nástroje Jupiter-4 stává plnohodnotný zvukový MIDI modul.


MP-KBD: Korg Mono / Poly MIDI Interface [Model 8-433(a,b), ver. 2.0]

MP-KBD MIDI Interface umožňuje úplné začlenění nástroje Korg Mono / Poly do MIDI systému. S jeho pomocí lze ovládat dálkově klaviaturu nástroje a synchronizovat rychlost arpeggiatoru nástroje s tempem přehrávané skladby. Tím se z nástroje Mono / Poly stává plnohodnotný zvukový MIDI modul. Všechny parametry jsou plně uživatelsky programovatelné.


VS-MIDI: Vermona Synthesiter MIDI Interface [Model 8-434, ver. 1.0]

VS-MIDI interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje Vermona Synthesizer do MIDI systému. Interface řídí obvody VCO, VCF, VCA a EG nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje Vermona Synthesizer zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat také stejným způsobem jako před instalací interface. Instalace interface je velmi snadná.


P61-KBD: Korg Poly-61 MIDI Interface [Model 8-435, ver. 1.0]

P61-KBD MIDI interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje Korg Poly-61 do MIDI systému. Interface řídí klaviaturu nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat stejným způsobem jako před instalací interface. Instalace interface je velmi snadná.


TR2-KBD: Korg Trident (Mk I / II) MIDI Interface [Model 8-436, ver. 1.0]

TR2-KBD MIDI interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje Korg Trident / Trident Mk II do MIDI systému. Interface řídí klaviaturu nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat také stejným způsobem jako před instalací interface. Instalace interface je velmi snadná.


SH2-M / SH09-M: Roland SH-2 / SH-09 MIDI Interface [Model 8-437(2,9), ver. 2.0]

SH2-M / SH09-M interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje Roland SH-2 a SH-09 do MIDI systému. Interface řídí obvody VCO, VCF, VCA a ENV nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje Roland SH-2 resp. SH-09 zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat také stejným způsobem jako před instalací interface. Instalace interface je velmi snadná.


SH101-M: Roland SH-101 MIDI Interface [Model 8-438, ver. 1.0]

SH101-M interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje Roland SH-101 do MIDI systému. Interface řídí obvody BENDER, LFO, VCO, VCF, VCA a CLOCK nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat také stejným způsobem jako před instalací interface. Instalace interface je velmi snadná.


VP330-KBD: Roland VP-330 MIDI Interface [Model 8-440, ver. 1.0]

VP330-KBD interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje Roland VP-330 do MIDI systému. Interface řídí klaviaturu a obvody Pitch Shift nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje Roland VP-330 zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat také stejným způsobem jako před instalací interface. Během instalace není třeba původní obvody nástroje nijak upravovat.


RS505-KBD: Roland RS-505 MIDI Interface [Model 8-441, ver. 1.0]

RS-505-KBD interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje Roland RS-505 do MIDI systému. Interface řídí klaviaturu (včetně basové sekce) a obvody Pitch Shift nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje Roland RS-505 zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat také stejným způsobem jako před instalací interface. Během instalace není třeba původní obvody nástroje nijak upravovat.


TR808-M: Roland TR-808 MIDI Interface [Model 8-448, ver. 3.3]

TR-808 MIDI Interface je zařízení, které umožňuje úplné začlenění Vašeho TR-808 do MIDI systému. S jeho pomocí máte možnost nejen ovládat interní sekvencer TR-808 (synchronizace tempa MIDI hodinami, spouštění a zastavování běhu sekvenceru MIDI povely), ale prostřednictvím MIDI povelů též můžete přímo ovládat jednotlivé zvukové generátory TR-808 a to včetně dynamiky hlasitosti. Tím se z Vašeho TR-808 stává plnohodnotný zvukový MIDI modul.


CRX8-M: Roland CR-68 / CR-78 MIDI Interface [Model 8-449, ver. 1.0]

CRX8-M interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje Roland CR-68 a CR-78 do MIDI systému. Interface řídí interní sekvencer a zvukové generátory nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje Roland CR-68 resp. CR-78 zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat také stejným způsobem jako před instalací interface.


EDRM-M: EMU Drumulator MIDI Interface [Model 8-450, ver. 1.0]

EDRM-M interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje EMU Drumulator do MIDI systému. Interface řídí interní sekvencer a zvukové generátory nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje EMU Drumulator zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat také stejným způsobem jako před instalací interface.


CR78-PGM: Roland CR-78 Programmer & Controller [Model 8-452, ver. 2.1]

CR78-PGM je programátor a ovladač pro Roland CR-78. S jeho pomocí lze velmi jednoduše naprogramovat uživatelskou paměť CR-78. CR78-PGM navíc umožňuje synchronizovat CR-78 při přehrávání s dalšími zařízeními pomocí MIDI nebo DIN-SYNC sběrnic.


 

UNIVERZÁLNÍ MIDI PŘEVODNÍKY ^^^^^

MXC-56: MIDI to DMX-512 Converter [Model 8-462, ver. 2.01]

Převodník MXC-56 umožňuje ovládat zařízení standardu DMX-512 prostřednictvím MIDI sběrnice. Pak není třeba žádný speciální ovládací pult DMX-512. Převodník řídí 56 DMX kanálů, pro řízení se používají MIDI povely Note, Key Aftertouch a CC.


MXC-200: MIDI to DMX-512 Converter [Model 8-463, ver. 1.10]

Převodník MXC-200 umožňuje ovládat zařízení standardu DMX-512 prostřednictvím MIDI sběrnice. Pak není třeba žádný speciální ovládací pult DMX-512. Převodník řídí až 200 DMX kanálů, pro řízení se používají MIDI povely Note, Key Aftertouch, CC a NRPN.


 

ZPRACOVÁNÍ MIDI DAT ^^^^^

SAVVY: Tone Parameters Editor & Controller [Model 8-361, ver. 1.00]

SAVVY je převodník MIDI CC na Sysex, převodník SysEx na MIDI CC, makro-programátor, inteligentní generátor náhodných zvuků a paměťový expandér for mnoho MIDI syntezátorů.


 

OSTATNÍ PRODUKTY ^^^^^

NK090P040PGS: Síťový napájecí adaptér [Model E-001]

Kompaktní síťový zdroj malého stejnosměrného stabilizovaného napětí splňující veškeré požadavky bezpečnostních a EMC předpisů. Vstup: 100~240 VAC, výstup: 9 VDC stabilizováno / 0,4 A


NK090P100PGS: Síťový napájecí adaptér [Model E-002]

Kompaktní síťový zdroj malého stejnosměrného stabilizovaného napětí splňující veškeré požadavky bezpečnostních a EMC předpisů. Vstup: 100~240 VAC, výstup: 9 VDC stabilizováno / 1 A


NK120P100PGS: Síťový napájecí adaptér [Model E-003]

Kompaktní síťový zdroj malého stejnosměrného stabilizovaného napětí splňující veškeré požadavky bezpečnostních a EMC předpisů. Vstup: 100~240 VAC, výstup: 12 VDC stabilizováno / 1 A


 

^^^^^

| MIDI KITY - PŘEHLED | SPECIÁLNÍ MIDI PŘEVODNÍKY, INTERFACE, KITY | UNIVERZÁLNÍ MIDI PŘEVODNÍKY | ZPRACOVÁNÍ MIDI DAT | OSTATNÍ PRODUKTY |

| Aktuality | Produkty | Ceník | Objednávky | Podpora | Archiv | Kontakty | English |
Last update: 14.04.2019, Copyright © 1996-2018 CHD Elektroservis