CHD ELEKTROSERVIS
  MODULÁRNÍ SYSTÉMY ANALOGOVÝCH SYNTEZÁTORŮ
  SPECIÁLNÍ MIDI PŘEVODNÍKY, INTERFACE, KITY
  UNIVERZÁLNÍ MIDI PŘEVODNÍKY
  ZPRACOVÁNÍ MIDI DAT
  OSTATNÍ PRODUKTY

Produkty


MODULÁRNÍ SYSTÉMY ANALOGOVÝCH SYNTEZÁTORŮ ^^^^^

Tunable Noise / S&H Generator [7-401]

Tunable Noise + S&H Generator je modul určený pro modulární systémy analogových syntezátorů (standardu Eurorack).
Modul obsahuje dva samostatné funkční bloky - laditelný generátor šumového signálu a generátor náhodného signálu Sample & Hold.

Spectral Ring Modulator [7-701]

Spectral Ring Modulator je modul určený pro modulární systémy analogových syntezátorů (standardu Eurorack).
Základem modulu je násobička analogových signálů, která je doplněna podpůrnými obvody rozšiřujícími její možnosti. Modul může být využit pro vytváření kovově znějících a zvonivých zvuků.

Stereo Bucket Brigade FX Unit [7-702]

Stereo Bucket Brigade FX Unit je modul určený pro modulární systémy analogových syntezátorů (standardu Eurorack).
Základem modulu jsou dvě analogvé zpožďovací linky (BBD). Modul Stereo Bucket Brigade FX Unit vytváří seteofonní efekty typu Ensemble, Phaser, Chorus, Flanger.

SPECIÁLNÍ MIDI PŘEVODNÍKY, INTERFACE, KITY ^^^^^

Speciální interface pro vintage nástroje - přehled
Instrument Interface Control Functions Own
Memory
Manufacturer Name Name Type Keys/VCO VCF VCA Clock Others
EMU Drumulator EDRM-M 8-450 X - - X - X
Korg Mono / Poly MP-KBD 8-433 X - - X - X
Poly-61 P61-KBD 8-435 X - - - - X
Polysix P6-KBD 8-431 X - - X - -
Trident (Mk I, Mk II) TR2-KBD 8-436 X - - - - X
Roland CR-68 CRX8-M 8-449 X - X X - X
CR-78 CRX8-M 8-449 X - X X - X
CR78-PGM 8-452 - - - - X -
Juno-6 JU6-KBD 8-429 X - - X - X
Juno-60 MDCB-2v2 8-422v2 X X - X X X
JU6-KBD 8-429 X - - X - X
Jupiter-4 JP4-KBD 8-432 X - - X - X
RS-505 RS505-KBD 8-441 X - - - X X
SH-2 SH2/9-M 8-437 X X X - X X
SH-09
SH-101 SH101-M 8-438 X X X X X X
TR-808 TR808-M 8-448 X - - X X X
VP-330 VP330-KBD 8-440 X - - - X X
Vermona Vermona Synthesizer VS-MIDI 8-434 X X X X - X

 

MDCB-2v2 : MIDI / Juno-60 Interface (externí) [8-422]

Obousměrná komunikace s analogovým syntezátorem Roland Juno-60 prostřednictvím MIDI komunikace. Řídí DCO, VCF, Arpeggiator a další obvody Juno-60, obsahuje interní LFO. Možnost synchronizace LFO a arpeggiatoru MIDI hodinami. Rozeznává mnoho MIDI povelů a kontrolerů. Všechny parametry jsou plně uživatelsky programovatelné. Speciální DCB kabel je součástí dodávky.

JU6-KBD : Roland Juno-6 / Juno-60 MIDI Interface [8-429]

JU6-KBD MIDI interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje Roland Juno-6 nebo Juno-60 do MIDI systému. Interface řídí klaviaturu a arpeggiator nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat stejným způsobem jako před instalací interface. Instalace interface je velmi snadná.

P6-KBD : Korg Polysix MIDI Interface [8-431]

P6-KBD MIDI Interface umožňuje úplné začlenění nástroje Korg Polysix do MIDI systému. S jeho pomocí lze ovládat dálkově klaviaturu nástroje a synchronizovat rychlost arpeggiatoru nástroje s tempem přehrávané skladby. Tím se z nástroje Polysix stává plnohodnotný zvukový MIDI modul.

JP4-KBD: Roland Jupiter-4 MIDI Interface [8-432]

JP4-KBD MIDI Interface umožňuje úplné začlenění nástroje Roland Jupiter-4 do MIDI systému. S jeho pomocí lze ovládat dálkově klaviaturu nástroje a synchronizovat rychlost arpeggiatoru nástroje s tempem přehrávané skladby. Tím se z nástroje Jupiter-4 stává plnohodnotný zvukový MIDI modul.

MP-KBD: Korg Mono / Poly MIDI Interface [8-433]

MP-KBD MIDI Interface umožňuje úplné začlenění nástroje Korg Mono / Poly do MIDI systému. S jeho pomocí lze ovládat dálkově klaviaturu nástroje a synchronizovat rychlost arpeggiatoru nástroje s tempem přehrávané skladby. Tím se z nástroje Mono / Poly stává plnohodnotný zvukový MIDI modul. Všechny parametry jsou plně uživatelsky programovatelné.

VS-MIDI: Vermona Synthesiter MIDI Interface [8-434]

VS-MIDI interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje Vermona Synthesizer do MIDI systému. Interface řídí obvody VCO, VCF, VCA a EG nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje Vermona Synthesizer zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat také stejným způsobem jako před instalací interface. Instalace interface je velmi snadná.

P61-KBD : Korg Poly-61 MIDI Interface [8-435]

P61-KBD MIDI interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje Korg Poly-61 do MIDI systému. Interface řídí klaviaturu nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat stejným způsobem jako před instalací interface. Instalace interface je velmi snadná.

TR2-KBD: Korg Trident / Trident Mk II MIDI Interface [8-436]

TR2-KBD MIDI interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje Korg Trident / Trident Mk II do MIDI systému. Interface řídí klaviaturu nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat také stejným způsobem jako před instalací interface. Instalace interface je velmi snadná.

SH2/9-M: Roland SH-2 / SH-09 MIDI Interface [8-437]

SH2/9-M interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje Roland SH-2 a SH-09 do MIDI systému. Interface řídí obvody VCO, VCF, VCA a ENV nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje Roland SH-2 resp. SH-09 zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat také stejným způsobem jako před instalací interface. Instalace interface je velmi snadná.

SH101-M: Roland SH-101 MIDI Interface [8-438]

SH101-M interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje Roland SH-101 do MIDI systému. Interface řídí obvody BENDER, LFO, VCO, VCF, VCA a CLOCK nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat také stejným způsobem jako před instalací interface. Instalace interface je velmi snadná.

VP330-KBD: Roland VP-330 MIDI Interface [8-440]

VP330-KBD interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje Roland VP-330 do MIDI systému. Interface řídí klaviaturu a obvody Pitch Shift nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje Roland VP-330 zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat také stejným způsobem jako před instalací interface. Během instalace není třeba původní obvody nástroje nijak upravovat.

RS505-KBD: Roland RS-505 MIDI Interface [8-441]

RS-505-KBD interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje Roland RS-505 do MIDI systému. Interface řídí klaviaturu (včetně basové sekce) a obvody Pitch Shift nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje Roland RS-505 zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat také stejným způsobem jako před instalací interface. Během instalace není třeba původní obvody nástroje nijak upravovat.

TR808-M: Roland TR-808 MIDI Interface [8-448]

TR-808 MIDI Interface je zařízení, které umožňuje úplné začlenění Vašeho TR-808 do MIDI systému. S jeho pomocí máte možnost nejen ovládat interní sekvencer TR-808 (synchronizace tempa MIDI hodinami, spouštění a zastavování běhu sekvenceru MIDI povely), ale prostřednictvím MIDI povelů též můžete přímo ovládat jednotlivé zvukové generátory TR-808 a to včetně dynamiky hlasitosti. Tím se z Vašeho TR-808 stává plnohodnotný zvukový MIDI modul.

CRX8-M: Roland CR-68 / CR-78 MIDI Interface [8-449]

CRX8-M interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje Roland CR-68 a CR-78 do MIDI systému. Interface řídí interní sekvencer a zvukové generátory nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje Roland CR-68 resp. CR-78 zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat také stejným způsobem jako před instalací interface.

EDRM-M: EMU Drumulator MIDI Interface [8-450]

EDRM-M interface umožňuje zapojení Vašeho nástroje EMU Drumulator do MIDI systému. Interface řídí interní sekvencer a zvukové generátory nástroje. Všechny původní vlastnosti nástroje EMU Drumulator zůstávají nezměněny - nástroj lze stále používat také stejným způsobem jako před instalací interface.

CR78-PGM : Roland CR-78 Programmer & Controller [8-452]

CR78-PGM je programátor a ovladač pro Roland CR-78. S jeho pomocí lze velmi jednoduše naprogramovat uživatelskou paměť CR-78. CR78-PGM navíc umožňuje synchronizovat CR-78 při přehrávání s dalšími zařízeními pomocí MIDI nebo DIN-SYNC sběrnic.

 

UNIVERZÁLNÍ MIDI PŘEVODNÍKY ^^^^^

MCV-1 : MIDI to CV/Trig Converter [8-401]

Pracovní režim "V/Oct" i "V/Hz", hradlování "S-Trig", "Gate 5V", "Gate 10V". Rozeznává mnoho MIDI povelů a kontrolerů. Pitch Bend s vysohým rozlišením a rozsahem 0 až 12 půltónů, Interní LFO s nastavitelnou rychlostí a hloubkou modulace. Oktávová a půltónová transpozice, volitelná priorita kláves a rozsah klaviatury, jemné doladění řídícího napětí. System Exclusive komunikace. Optická indikace stavu a aktivity MIDI i CV/Trig.

MXC-56 : MIDI to DMX-512 Converter [8-462]

Převodník MXC-56 umožňuje ovládat osvětlovací aparatury řízené podle standardu DMX-512 prostřednictvím MIDI komunikace. To dovoluje využívat pro řízení světel např. sekvencery nebo ovládat světla manuálně přímo z klaviatury elektronických nástrojů bez potřeby pořizování speciálního ovládacího pultu DMX-512. Převodníkem lze ovládat libovolná DMX zařízení (stmívače, pohyblivá světla, stroboskopy, výrobníky mlhy, bublin, sněhu ...)

ZPRACOVÁNÍ MIDI DAT ^^^^^

MTB 2/6 : MIDI Thru Box [8-101]

Obsahuje dva nezávislé Thru Boxy (dva vstupy a dvě nezávislé trojice MIDI výstupů) - možnost rozbočení dvou různých MIDI sběrnic. Volba pracovního módu "1x 1/6" nebo "2x 1/3". Optická indikace zapnutí a aktivity každého MIDI výstupu.

MMB 2x2 : MIDI Merge Box [8-252]

Dva MIDI vstupy a dva nezávislé MIDI výstupy. Funkce Panic spouštěná manuálně tlačítkem nebo automaticky při chybě v komunikaci. Uživatelsky volitelné filtry nezávisle pro oba vstupy nebo výstupy. Optická indikace zapnutí, chybových stavů a aktivity každého z MIDI výstupů.

MMB 4x4 MIDI Merge Box [8-255]

MMB 4x4 MIDI Merge Box umožňuje jakoukoliv kombinaci propojení čtyř MIDI vstupů se čtyřmi MIDI výstupy včetně slučování dat z více vstupů do jednoho či více výstupů a rozbočování dat z jednoho vstupu do více výstupů.

OSTATNÍ PRODUKTY ^^^^^

ACS-500 : AC Voltage Stabilizer [5-610]

Stabilizuje střídavé síťové napětí na 225 V ±7% - při vstupním napětí v rozmezí 160 až 240 voltů udržuje výstupní napětí na úrovni 210 až 240 voltů. Zátěž může být až 500 VA. Velikost vstupního napětí je indikována pomocí LED. Vhodný pro napájení nástrojových aparatur.

Síťový napájecí adaptér NK090P040PGS [E-001]

Kompaktní síťový zdroj malého stejnosměrného stabilizovaného napětí splňující veškeré požadavky bezpečnostních a EMC předpisů. Vstup: 100~240 VAC, výstup: 9 VDC stabilizováno / 0,4 A

Síťový napájecí adaptér NK090P100PGS [E-002]

Kompaktní síťový zdroj malého stejnosměrného stabilizovaného napětí splňující veškeré požadavky bezpečnostních a EMC předpisů. Vstup: 100~240 VAC, výstup: 9 VDC stabilizováno / 1 A

Síťový napájecí adaptér NK120P100PGS [E-003]

Kompaktní síťový zdroj malého stejnosměrného stabilizovaného napětí splňující veškeré požadavky bezpečnostních a EMC předpisů. Vstup: 100~240 VAC, výstup: 12 VDC stabilizováno / 1 A

Síťový napájecí adaptér MW0910AC [E-004]

Kompaktní síťový zdroj malého střídavého nestabilizovaného napětí splňující veškeré požadavky bezpečnostních a EMC předpisů. Vstup: 230 VAC, výstup: 9 VAC nestabilizováno / 1 A

Síťový napájecí adaptér MW1213AC [E-005]

Kompaktní síťový zdroj malého střídavého nestabilizovaného napětí splňující veškeré požadavky bezpečnostních a EMC předpisů. Vstup: 230 VAC, výstup: 12 VAC nestabilizováno / 1,3 A

Síťová redukce GB EL-TRAVEL01 [E-101]

Doplněk pro síťové napájecí adaptéry umožňující zapojit je do síťové zásuvky dle GB norem. Splňuje veškeré požadavky bezpečnostních a EMC předpisů.

Síťová redukce US EL-TRAVEL02 [E-102]

Doplněk pro síťové napájecí adaptéry umožňující zapojit je do síťové zásuvky dle US norem. Splňuje veškeré požadavky bezpečnostních a EMC předpisů.

^^^^^

| MODULÁRNÍ SYSTÉMY ANALOGOVÝCH SYNTEZÁTORŮ | SPECIÁLNÍ MIDI PŘEVODNÍKY, INTERFACE, KITY | UNIVERZÁLNÍ MIDI PŘEVODNÍKY | ZPRACOVÁNÍ MIDI DAT | OSTATNÍ PRODUKTY |

| Aktuality | Produkty | Ceník | Objednávky | Manuály | Podpora | Kontakty | English |
Last update: 26.06.2017, Copyright © 1996-2017 CHD Elektroservis