CHD ELEKTROSERVIS
  >
  SPECIFIKACE
  INSTALACE
  DOKUMENTACE A SOFTWARE

VP330-KBD: Roland VP-330 MIDI Interface


> ^^^^^

Chcete-li objednat:

 

SPECIFIKACE ^^^^^

Interface VP330-KBD umožňuje úplné začlenění Vašeho vokodéru Roland VP-330 do MIDI systému. S jeho pomocí lze prostřednictvím MIDI povelů ovládat obvody nástroje. Původní funkce nástroje zůstávají nedotčeny a lze jej tedy stále používat úplně stejným způsobem jako před Instalací interface.

Možnosti interface:

 • Klaviatura nástroje je ovládána MIDI povely Note On/Off.
 • Poloha klaviarury nástroje může být transponována v celém rozsahu MIDI not 0~127.
 • Interface rozeznává MIDI povel Chnl Aftertouch (může být využit pro řízení funkce Pitch Shift).
 • Funkce Pitch Shift nástroje může být řízen pomocí MIDI povelu Pitch Bend (rozsah je nastavitelný).
 • Možnost řízení pomocí MIDI Contrl Changes povelů a System Exclusive komunikace (změny presetů, změny parametrů a jejich ukládání do paměti atd.).
 • Nastavení libovolného přijímacího MIDI kanálu.
 • Uživatelsky nastavitelná optická indikace stavu interface.
 • 24+1 uživatelských paměťových bank nastavení parametrů interface.
 • Interface má výstup MIDI dat s funkcí "Thru".
 • Na produkt je poskytována záruka po dobu třiceti měsíců - více informací

Uživatelsky programovatelné globální systémové parametry:

 • MIDI Channel (1 až 16)
 • Default Preset (1 až 24)
 • Autoreset (On / Off)

Uživatelsky programovatelné parametry presetů (všechny parametry nastavitelné pomocí MIDI CC, možnost uložení do 24 paměťových bank):

 • Key Shift / Transpose (0 až +79 půltónů)
 • Chnl Aftertouch Amount (0 to 100% funkce Pitch Shift)
 • Pitch Bend Range (0 to 100% funkce Pitch Shift)
 • Indicator Mode (Off / Keys On / MIDI Event)

Rozeznává standardní MIDI povely:

 • "Note On/Off"
 • "Channel Aftertouch"
 • "Program Change"
 • "Pitch Wheel"
 • "Control Changes" (Hold, ASO, RAC, ANO a další)
 • "System Reset"

Blokové schéma:

 

INSTALACE ^^^^^

Montáž všech součástí interface do nástroje Roland VP-330 je jednoduchá - nejssou potřebné žádné úpravy původních obvodůnástroje. Při dodržení pokynů uvedených v montážním návodu lze instalaci zvládnout bez jakýchkoliv problémů.

Kit VP330-KBD interface obsahuje tyto díly:

 1. Deska MIDI interface
 2. Kabelový svazek s vypínačem a indikační LED
 3. 2x MIDI konektor s propojovacím kabelem
 4. Plochý 50-žilový kabel řídících signálů s konektorem
 5. Napájecí 4-žilový kabel s konektorem
 6. Stíněný kabel s konektory
 7. Spojovací materiál (šrouby, distanční podložky, stahovací pásky atd.)
 8. CD-ROM s instalačním a uživatelským manuálem v PDF formátu a s podpůrným softwarem
 9. 3x tištěný manuál

Instalovaný interface:

 

DOKUMENTACE A SOFTWARE ^^^^^

Instalační manuál (EN) PDF 3760 kB    
Uživatelský manuál (EN) PDF 714 kB    
Popis System Exclusive komunikace (EN) PDF 457 kB    
SysEx Messages generátor (SW) ZIP 72 kB - Software pro programování zařízení
Použití generátoru SysEx Messages PDF 487 kB    

 

^^^^^

| > | SPECIFIKACE | INSTALACE | DOKUMENTACE A SOFTWARE |

| Aktuality | Produkty | Ceník | Objednávky | Podpora | Archiv | Kontakty | English |
Last update: 13.10.2019, Copyright © 1996-2019 CHD Elektroservis