CHD ELEKTROSERVIS
  SPECIFIKACE
  INSTALACE
  DOKUMENTACE A SOFTWARE

VP330-KBD: Roland VP-330 MIDI Interface


SPECIFIKACE ^^^^^

Interface VP330-KBD umožňuje úplné začlenění Vašeho vokodéru Roland VP-330 do MIDI systému. S jeho pomocí lze prostřednictvím MIDI povelů ovládat obvody nástroje. Původní funkce nástroje zůstávají nedotčeny a lze jej tedy stále používat úplně stejným způsobem jako před Instalací interface.

Možnosti interface:

  • Klaviatura nástroje je ovládána MIDI povely Note On/Off.
  • Poloha klaviarury nástroje může být transponována v celém rozsahu MIDI not 0~127.
  • Interface rozeznává MIDI povel Chnl Aftertouch (může být využit pro řízení funkce Pitch Shift).
  • Funkce Pitch Shift nástroje může být řízen pomocí MIDI povelu Pitch Bend (rozsah je nastavitelný).
  • Možnost řízení pomocí MIDI Contrl Changes povelů a System Exclusive komunikace (změny presetů, změny parametrů a jejich ukládání do paměti atd.).
  • Nastavení libovolného přijímacího MIDI kanálu.
  • Uživatelsky nastavitelná optická indikace stavu interface.
  • 24+1 uživatelských paměťových bank nastavení parametrů interface.
  • Interface má výstup MIDI dat s funkcí "Thru".
  • Na produkt je poskytována záruka po dobu třiceti měsíců - více informací

Uživatelsky programovatelné globální systémové parametry:

  • MIDI Channel (1 až 16)
  • Default Preset (1 až 24)
  • Autoreset (On / Off)

Uživatelsky programovatelné parametry presetů (všechny parametry nastavitelné pomocí MIDI CC, možnost uložení do 24 paměťových bank):

  • Key Shift / Transpose (0 až +79 půltónů)
  • Chnl Aftertouch Amount (0 to 100% funkce Pitch Shift)
  • Pitch Bend Range (0 to 100% funkce Pitch Shift)
  • Indicator Mode (Off / Keys On / MIDI Event)

Rozeznává standardní MIDI povely:

  • "Note On/Off"
  • "Channel Aftertouch"
  • "Program Change"
  • "Pitch Wheel"
  • "Control Changes" (Hold, ASO, RAC, ANO a další)
  • "System Reset"

Blokové schéma:

 

INSTALACE ^^^^^

Montáž všech součástí interface do nástroje Roland VP-330 je jednoduchá - nejssou potřebné žádné úpravy původních obvodůnástroje. Při dodržení pokynů uvedených v montážním návodu lze instalaci zvládnout bez jakýchkoliv problémů.

Kit VP330-KBD interface obsahuje tyto díly:

  1. Deska MIDI interface
  2. Kabelový svazek s vypínačem a indikační LED
  3. 2x MIDI konektor s propojovacím kabelem
  4. Plochý 50-žilový kabel řídících signálů s konektorem
  5. Napájecí 4-žilový kabel s konektorem
  6. Stíněný kabel s konektory
  7. Spojovací materiál (šrouby, distanční podložky, stahovací pásky atd.)
  8. CD-ROM s instalačním a uživatelským manuálem v PDF formátu a s podpůrným softwarem
  9. 3x tištěný manuál

Instalovaný interface:

 

DOKUMENTACE A SOFTWARE ^^^^^

Instalační manuál (EN) PDF 3760 kB    
Uživatelský manuál (EN) PDF 714 kB    
Popis System Exclusive komunikace (EN) PDF 457 kB    
SysEx Messages generátor (SW) ZIP 72 kB - Software pro programování zařízení
Použití generátoru SysEx Messages PDF 487 kB    

 

^^^^^

| SPECIFIKACE | INSTALACE | DOKUMENTACE A SOFTWARE |

| Aktuality | Produkty | Ceník | Objednávky | Podpora | Archiv | Kontakty | English |
Last update: 17.05.2018, Copyright © 1996-2018 CHD Elektroservis