CHD ELEKTROSERVIS
  >
  SPECIFIKACE
  INSTALACE
  DEMO
  DOKUMENTACE & SW PODPORA
  FAQ & ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

TR808-M: Roland TR-808 MIDI Interface


> ^^^^^

Chcete-li objednat:

 

SPECIFIKACE ^^^^^

TR808-M MIDI Interface je zařízení, které umožňuje úplné začlenění Vašeho TR-808 do MIDI systému. S jeho pomocí máte možnost nejen ovládat interní sekvencer TR-808 (synchronizace tempa MIDI hodinami, spouštění a zastavování běhu sekvenceru MIDI povely), ale prostřednictvím MIDI povelů též můžete přímo ovládat jednotlivé zvukové generátory TR-808 a to včetně dynamiky hlasitosti. Tím se z Vašeho TR-808 stává plnohodnotný zvukový MIDI modul. Navíc všechny původní funkce TR-808 zůstávají nedotčeny a zařízení lze tedy stále používat úplně stejným způsobem jako před úpravou.

Možnosti interface:

 • Funkce sekvenceru a způsob spouštění zvukových generátorů TR-808 jsou řízeny MIDI povely Program Change.
 • Mapa programů je plně uživatelsky definovatelná:
   - Sekvencer TR-808 může být synchronizován interním generátorem tempa v TR-808 nebo MIDI hodinami.
   - Běh a zastavení sekvenceru může být řízeno tlačítkem na panelu TR-808, MIDI povely "Start", "Stop" a "Continue" nebo oběma způsoby současně.
   - Zvukové generátory TR-808 mohou být spouštěny interním sekvencerem, MIDI notami nebo oběma způsoby současně.
 • Interface akceptuje 121 MIDI not (0 až 120).
 • Odezva zvukových generátorů TR-808 na "Velocity" MIDI povelů Note-On je plně dynamická.
 • Mapa bicích nástrojů je uživatelsky definovatelná. Každé z akceptovatelných MIDI not může být nezávisle přiřazeno:
   - kterýkoliv z tónových generátorů (nebo žádný)
   - základní úroveň signálu a dynamický rozsah (rozlišení až 126 kroků).
 • Defaultně je naprogramovaná mapa nástrojů CM/GM/GS/XG.
 • MIDI kanál pro komunikaci je uživatelsky programovatelný, defaultně je přednastaven kanál 10.
 • MIDI interface lze vypnout, TR-808 pak pracuje naprosto shodně jako bez nainstalovaného interface.
 • Snadná a nedestruktivní instalace do TR-808.
 • Na produkt je poskytována záruka po dobu třiceti měsíců - více informací

Defaultní mapa nástrojů
(lze uživatelsky měnit)

Zapojení do MIDI systému

 

INSTALACE ^^^^^

Montáž všech součástí interface do TR-808 je velmi jednoduchá a při dodržení pokynů uvedených v montážním návodu ji lze zvládnout bez jakýchkoliv problémů. Během instalace interface není kryt TR-808 nijak mechanicky upravován a jeho vzhled zůstává stejný jako před úpravou, v případě potřeby je tedy kdykoliv možné vrátit zařízení do původního stavu.

Kit TR-808 MIDI Interface obsahuje tyto díly:

 1. Hlavní deska MIDI interface (MAIN) včetně spojovacího materiálu (samolepicí nožičky)
 2. Deska synchronizačních vstupů / výstupů (SYNC IN/OUT) včetně propojovacích kabelů a spojovacího materiálu (šroubky a podložky, plastové stahovací pásky)
 3. Propojovací 20-žilový kabel s konektorem a indikační LED
 4. Uzemňovací kabel s oddělovacím kondenzátorem
 5. Speciální MIDI kabel - redukce
 6. CD-ROM s instalačním a uživatelským manuálem v PDF formátu a s podpůrným softwarem

Instalacen v nástroji:

 

DEMO ^^^^^

Příklady zvuků s využitím dynamiky:

Demo 1 MP3 1110 kB - Nastavené bicí nástroje: BD / SD / LT / MT / HT / SR / CP / CB / CY / OH / CH
Demo 2 MP3 1307 kB - Nastavené bicí nástroje: BD / SD / LC / MC / HC / CL / MA / CB / CY / OH / CH

 

DOKUMENTACE & SW PODPORA ^^^^^

Instalační manuál PDF 3420 kB    
Uživatelský manuál PDF 662 kB    
Popis System Exclusive komunikace PDF 417 kB    
SysEx Messages generátor (SW) ZIP 22 kB - Software pro programování zařízení
Použití generátoru SysEx Messages PDF 413 kB    
Programovací MIDI soubory (SW) ZIP 1 kB - MIDI soubory(SMF0) pro programování a nastavení zařízení
Použití programovacích souborů PDF 102 kB    

 

FAQ & ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ^^^^^

Problém: Řešení:
Interface vůbec nepřijímá MIDI data. Nastavte přepínač SYNC na zadním panelu nástroje do střední polohy.
Použijte speciální MIDI kabel dodávaný se zařízením. Se standardním MIDI kabelem interface nepracuje!
Interface nereaguje na MIDI noty. Zkontrolujte, zda jsou MIDI noty vysílány na akceptovatelném MIDI kanálu (defaultní kanál po Factory Reset je kanál č. 10).
ujistěte se, že používané MIDI noty jsou přiřazeny některému nástroji (zvukovému generátoru) TR-808 - zkontrolujte mapu nástrojů interface.
Interface nelze synchronizovat MIDI hodinami. Zkontrolujte, zda je na vašem sekvenceru povoleno vysílání MIDI hodin.
Ujistěte se, že je interface přepnutý na program (MIDI povelem Program Change), který umožňuje příjem MIDI hodin. Po Factory Reset to jsou pouze programy č. 2, 4, 6, 8, 10, a 12.
TR-808 hraje více nástrojů současně, i když je do interface vyslána pouze jedna MIDI nota. Zkuste zkalibrovat DA převodník interface podle postupu uvedeného v instalačním manuálu.

 

^^^^^

| > | SPECIFIKACE | INSTALACE | DEMO | DOKUMENTACE & SW PODPORA | FAQ & ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ |

| Aktuality | Produkty | Ceník | Objednávky | Podpora | Archiv | Kontakty | English |
Last update: 13.10.2019, Copyright © 1996-2019 CHD Elektroservis