CHD ELEKTROSERVIS
  ÚVOD
  SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ
  PARALELNÍ ZAPOJENÍ
  DOWNLOAD

PŘIPOJENÍ VÍCE SYNTEZÁTORŮ JUNO-60 K PŘEVODNÍKU MDCB-2


ÚVOD ^^^^^

Pokud se vyskytne požadavek ovládat současně několik syntezátorů Juno-60 pomocí MIDI sběrnice, není nutné používat pro každý ze syntezátorů samostatný převodník MIDI/DCB, ale je možné použít pouze jeden převodník společně pro všechny syntezátory.
Jsou dvě možnosti jak připojit více syntezátorů Juno-60 na jeden převodník MIDI/DCB (např. MDCB-2) - sériové nebo paralelní řazení syntezátorů Juno-60.

SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ ^^^^^

Obr. 1 - Sériové zapojení

Nejjednodušší řešení je sériové zapojení více Juno-60 podle obr 1. V tomto případě je přímo z MDCB-2 řízen pouze první syntezátor, další jsou pak řízeny vždy předcházejícím syntezátorem v řetězci. Pro propojení konektorů "ARPEGGIO CLOCK IN" a "PEDAL HOLD" prvního Juno-60 s MDCB-2 jsou použity běžné kabely Jack/Jack, pro propojení konektorů "PATCH SHIFT" a "VCF CONTROL" všech Juno-60 jsou použity "Y" kabely Jack/Jack (viz obr. 3). K propojení DCB konektorů všech zařízení však musí být použit speciální DCB kabel podle obrázku 2. Vodiče mezi piny č. 3, 5, 7 konektoru DIN-7 a piny č. 5, 6, 7 konektoru Amphenol posledního syntezátoru nemusí být zapojeny, pokud není požadován zpětný přenos dat z klaviatur syntezátorů do MIDI výstupu převodníku MDCB-2.

Obr. 2 - Sériový DCB kabel

Obr. 3 - Jack kabely

Počet takto propojených DCB rozhraní může být teoreticky libovolný, je však třeba počítat s určitým malým zpožděním signálů při průchodu syntezátory Juno-60, takže prakticky použitelný počet takto připojených syntezátorů je asi 4. Rovněž je třeba počítat s maximální zatížitelností výstupů "VCF" a "PATCH" na MDCB-2 - zde je počet připojitelných syntezátorů max. 4.
Je-li požadována funkce arpeggiatoru, musí být zapnuta pouze na prvním syntezátoru (!), z něhož jsou do dalších syntezátorů již vysílána data rozložených akordů. Totéž platí i pro funkci "Hold" ovládanou z panelu vždy pouze prvního syntezátoru (!). Proto musí být výstupy "ARPG" a "HOLD" MDCB-2 propojeny pouze s prvním syntezátorem jak je uvedeno na obr. 1.

PARALELNÍ ZAPOJENÍ ^^^^^

Obr. 4 - Paralelní zapojení

Při paralelním zapojení více Juno-60 podle obr. 4 nedochází k žádnému zpoždění signálů, ale nevýhodou je nutnost použití DCB kabelu s logickým součinovým členem na signálu "Busy" podle obr. 5. Ten je nutný, protože v DCB se jedná o komunikaci s potvrzováním a MDCB-2 může začít vysílat další data až po přijetí předcházejících dat všemi syntezátory. Vodiče od pinů č. 3, 5, 7 konektoru DIN-7 nemusí být zapojeny, pokud není požadován zpětný přenos dat z klaviatury některého syntezátoru do MIDI výstupu převodníku MDCB-2. Pokud je požadavek na zpětný přenos dat, propojí se tyto piny k pinům č. 5, 6, 7 konektoru Amphenol vybraného syntezátoru. Kromě DCB je propojení všech ostatních výstupů MDCB-2 se syntezátory realizováno "Y" kabely Jack/Jack (viz obr. 3).

Obr. 5 - Paralelní DCB kabel

Počet propojených DCB rozhraní je limitován zatížitelností výstupů z MDCB-2, prakticky použitelný počet takto připojených syntezátorů je max. 4.
Je-li požadována funkce arpeggiatoru, může být na jednotlivých syntezátorech zapínána individuálně (totéž platí i pro funkci "Hold" ovládanou manuálně z panelů). Při tomto zapojení se mohou vyskytnout problémy se synchronizovaným během arpeggiatoru - díky rozdílným reakčním dobám jednotlivých syntezátorů není zaručena bezchybná činnost funkce "ARPG Key Chase" převodníku MDCB-2.

DOWNLOAD ^^^^^

Stažení tohoto dokumentu : PDF 181 kB

^^^^^

| ÚVOD | SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ | PARALELNÍ ZAPOJENÍ | DOWNLOAD |

| Aktuality | Produkty | Ceník | Objednávky | Podpora | Archiv | Kontakty | English |
Last update: 13.10.2019, Copyright © 1996-2019 CHD Elektroservis