CHD ELEKTROSERVIS
  FUNKCE
  VZORKY

MDCB-2 : MIDI / Juno-60 Interface


FUNKCE ^^^^^

Signál z MIDI sběrnice přicházející na vstup MIDI-IN [7] je galvanicky oddělen optočlenem a přiveden do CPU. Tam jsou vybírána data určená pro MDCB-2, ta jsou poté konvertována v závislosti na nastavení parametrů a výsledná data jsou následnými obvody převáděna na signály pro ovládání nástroje Juno-60:

  • z povelů "Note On / Off - Note No." jsou vytvářena data pro rozhraní DCB na Juno-60
  • z povelů "Note On - Velocity", "Key Aftertouch", "Channel Aftertouch", "Control Changes - No. 1" jsou vytvářena data pro DA převodník, který generuje řídící napětí (CV) pro vstup VCF CONTROL na Juno-60
  • z povelu "Control Changes - No. 64" je generován hradlovací signál pro vstup PEDAL HOLD na Juno-60
  • z povelů "Program Change" jsou generovány spouštěcí impulsy pro vstup PATCH SHIFT na Juno-60
  • z povelů "MIDI Clock" jsou odvozovány spouštěcí impulsy pro vstup ARPEGGIO CLOCK IN na Juno-60
V opačném směru komunikace jsou data ze vstupních linek konektoru DCB IN/OUT [9] zpracována pomocí CPU a v MIDI formátu pak v závislosti na nastavení parametrů posílána do výstupu MIDI-OUT [8]. Výstup MIDI-OUT [8] je současně využíván pro SysEx komunikaci MDCB-2 s nadřízeným systémem.

Blokové schéma

Typické použití

VZORKY ^^^^^

Vzorky tvarů signálu interního LFO :

Saw-Fall MP3 111 kB
Triangle 25% MP3 115 kB
Triangle 50% MP3 115 kB
Triangle 75% MP3 115 kB
Saw-Rise MP3 115 kB
Square 25% MP3 115 kB
Square 50% MP3 115 kB
Square 75% MP3 115 kB
Trapezoid
Pulse MP3 115 kB
Exp MP3 115 kB
Log MP3 111 kB
Sine MP3 115 kB
Double Sine MP3 115 kB

^^^^^

| FUNKCE | VZORKY |

| Aktuality | Produkty | Ceník | Objednávky | Podpora | Archiv | Kontakty | English |
Last update: 14.04.2019, Copyright © 1996-2018 CHD Elektroservis