CHD ELEKTROSERVIS
  >
  SPECIFIKACE
  INSTALACE
  DEMO
  DOKUMENTACE A PODPORA

CRX8-M: Roland CR-68 / CR-78 MIDI Interface


> ^^^^^

Chcete-li objednat:

 

SPECIFIKACE ^^^^^

Interface CRX8-M umožňuje úplné začlenění Vašeho nástroje Roland CR-68 nebo CR-78 do MIDI systému. S jeho pomocí lze prostřednictvím MIDI povelů ovládat obvody nástroje. Původní funkce nástroje zůstávají nezměněny.

Interface může pracovat v jednom ze tří pracovních módů:
Normal
- Interface je vypnutý, nástroj CR-68 / CR-78 pracuje naprosto stejným způsobem jako před instalací interface.
Clock
- Interní generátor tempa nástroje je vypnutý.
- Tempo sekvenceru nástroje je řízeno MIDI hodinami.
- Běh sekvenceru lze řídit MIDI povely Start/Continue/Stop a současně tlačítkem Start/Stop na panelu nástroje.
- Možnost zdvojnásobení tempa sekvenceru.
Note
- Interní generátor tempa nástroje je vypnutý.
- Interní sekvencer nástroje je vypnutý.
- Zvukové generátory nástroje se přímo spouštějí MIDI notami (Note-On).
- Dynamiku zvukových generátorů řídí Velocity povelů Note-On.
- Mapa přiřazení MIDI not zvukovým generátorům je uživatelsky plně programovatelná včetně dynamiky jednotlivých nástrojů.
- Možnost řízení hlasitosti pomocí MIDI kontrolérů (CC7 a CC11).

MIDI kanál pro komunikaci s host systémem je uživatelsky programovatelný.

Parametry určující činnost interface v pracovních módech Clock a Note lze nastavovat pomocí MIDI kontrolérů (Control Changes):
- CC16: Velocity Priority
- CC17: Velocity Curve
- CC18: Noise Gate Delay
- CC19: Guiro Short Duration (jen pro CR-78)
- CC20: Guiro Long Duration (jen pro CR-78)
- CC21: Volume Control Mode
- CC22: MIDI Tempo Multiplier
Nastavené hodnoty lze následně uložit do paměti pomocí CC119.

Rozeznává též standardní MIDI kontroléry Volume (CC7) a Expression (CC11).

Na produkt je poskytována záruka po dobu třiceti měsíců - více informací

 Funkce interface:

 

INSTALACE ^^^^^

Provedení MIDI interface CRX8-M je shodné pro oba nástroje Roland CR-68 i CR-78, ale procedury instalce jsou odlišné. Montáž všech součástí interface do nástroje je poněkud komplikovanější, ale při dodržení pokynů uvedených v montážním návodu ji lze zvládnout bez jakýchkoliv problémů.

Dodávka interface obsahuje veškeré součásti potřebné pro montáž do nástroje (deska interface, kabelové svazky, spojovací materiál atd.):

Instalace v nástroji CR-68:

Alternativní instalace v nástroji CR-78:

 

DEMO ^^^^^

Ukázka zvuku CR-78 - interface pracuje v módu "Note" (MP3):

Demo MP3 397 kB

 

DOKUMENTACE A PODPORA ^^^^^

Instalační manuál pro CR-68 PDF 1843 kB
Instalační manuál pro CR-78 PDF 1872 kB
Uživatelský manuál PDF 729 kB
Popis System Exclusive komunikace PDF 373 kB
System Exclusive Messages generátor (SW podpora) URL ---

 

^^^^^

| > | SPECIFIKACE | INSTALACE | DEMO | DOKUMENTACE A PODPORA |

| Aktuality | Produkty | Ceník | Objednávky | Podpora | Archiv | Kontakty | English |
Last update: 13.10.2019, Copyright © 1996-2019 CHD Elektroservis