CHD ELEKTROSERVIS
  ÚVOD
  SIGNÁLY ROZHRANÍ
  HARDWAROVÉ PROPOJENÍ

SYNCHRONIZAČNÍ SBĚRNICE DIN-SYNC


ÚVOD ^^^^^

Rozhraní DIN-Sync umožňuje časovou synchronizaci analogových zařízení. Lze je nalézt na mnoha starších sekvencerech, mikrokompozérech, automatických bubenících a baskytarách apod. Pomocí DIN-Sync rozhraní lze všechny uvedené přístroje spouštět a zastavovat společně z jediného řídícího vysílače. Současně je zajištěno, že při změně tempa řídícího vysílače se automaticky přizpůsobí i rychlost přehrávání všech ostatních připojených zařízení.

 

SIGNÁLY ROZHRANÍ ^^^^^

Úplné rozhraní DIN-Sync využívá čtyři signály:

 • CLOCK
  Tento signál určuje globální tempo. S jeho pomocí se synchronizují generátory tempa všech propojených přístrojů. Hodinové impulsy by měly být vysílačem dat generovány nepřetržitě, tedy i v době, kdy není aktivní signál RUN (není-li právě přehrávána skladba). Některá zařízení však toto nedodržují. Je vysíláno 24 impulsů během trvání jedné čtvrťové noty (24 PPQN - Pulses Per Quarter Note), vyskytují se ale výjimky (např. Korg KPR77 - 48 PPQN, Roland CR68 a CR78 - 12 PPQN).
 • RUN (START/STOP)
  Tento signál spouští a zastavuje přehrávání skladby. Je-li signál aktivní (úroveň "1"), je přehrávání povoleno (stav RUN nebo START). Ihned po deaktivaci signálu (úroveň "0") se přehrávání zastaví (stav STOP). Zapnutí (aktivaci) signálu na vysílači dat většinou provádí stisk ovládacího tlačítka "Start" nebo "Start/Stop". Vypnutí (deaktivaci) signálu pak stisk tlačítka "Stop" nebo opakovaný stisk tlačítka "Start/Stop".
 • RESET (RESET/START)
  Resetovací impuls nastavuje pozici přehrávání od začátku skladby. Bývá generován současně s aktivací signálu RUN při stisku ovládacího tlačítka "Start" nebo "Start/Stop" na vysílači dat.
 • FILL-IN (CONTINUE)
  Impuls FILL-IN bývá vysílačem dat generován při stisku tlačítka "Continue". V případě, že právě neprobíhá přehrávání skladby, bývá současně aktivován signál RUN a přehrávání je spuštěno. Využití signálu v přijímači dat je různé. Některá zařízení pouze pokračují v přehrávání skladby od místa, kde byla předtím zastavena, jiná zařízení vloží do přehrávané skladby sekvenci přechodu apod.

Všechny signály pracují s pozitivní pětivoltovou logikou (TTL). To znamená, že klidový stav signálu (logickou nulu) reprezentuje potenciál 0 až 0,8 voltu, aktivní signál (logickou jedničku) pak potenciál 3,6 až 5 voltů. Signál RUN je kontinuální - po celou dobu jeho aktivity trvá i přehrávání. Signály CLOCK, RESET a FILL-IN jsou pouze impulsy. Délka (trvání) těchto impulsů bývá 1 ms a více.

Ne každé zařízení vybavené DIN-Sync rozhraním umí zpracovat všechny jeho signály. Všechna zařízení musí umět vysílat resp. přijímat signály CLOCK a RUN - bez těchto dvou signálů nelze synchronizovat přehrávání. Ovšem implementace signálů RESET a FILL-IN v DIN-Sync zařízeních není běžná. Se zařízeními vysílajícími resp. přijímajícími tyto signály se lze setkat jen výjimečně.

Průběh signálů sběrnice DIN-Sync

 

HARDWAROVÉ PROPOJENÍ ^^^^^

Sběrnice DIN-Sync používá konektory DIN 41524 (female, 5 pinů / 180°). Sběrnice je jednosměrná, pro vstup a výstup jsou použity dva samostatné konektory. Někdy bývá pro vstup i výstup použitý pouze jeden konektor a jeho funkce (vstup / výstup) je volitelná přepínačem (např. Roland TR-808). Ne všechna zařízení však umí signály DIN-Sync přijímat i vysílat - pak jsou osazena jen jediným vstupním resp. výstupním konektorem s pevně danou funkcí.

Zapojení konektorů DIN-Sync

Výstup DIN-Sync je se vstupem navazujícího zařízení propojen způsobem "pin-to-pin". Pro propojení lze použít běžný kabel pro propojování audio přístrojů. Kvalita kabelu (impedance, kapacita) má na zkreslení přenášených dat pouze nepatrný vliv, při délce kabelu cca jednotek metrů se prakticky neuplatňuje.

Propojovací kabel

Někdy je potřeba vysílat signály z jednoho výstupu DIN-Sync do více přijímačů. Pokud je vysílač dat vybaven pouze jedním výstupem DIN-Sync, je možné pro rozvětvení signálů použít speciálně vyrobený kabel "Y". Opět se jedná o propojení "pin-to-pin" u všech konektorů. Výstupní obvody DIN-Sync rozhraní bývají většinou dost výkonné, takže tento způsob rozvětvení signálů z jednoho výstupu lze realizovat i pro více navazujících vstupů než jen dva.

 

^^^^^

| ÚVOD | SIGNÁLY ROZHRANÍ | HARDWAROVÉ PROPOJENÍ |

| Aktuality | Produkty | Ceník | Objednávky | Podpora | Archiv | Kontakty | English |
Last update: 13.10.2019, Copyright © 1996-2019 CHD Elektroservis